[close]
choosewithcareclub.com
go to facebook YouTube
HOME ABOUT US HEALTH CARE SHARE YOUR SYORY NEWS CONTACT

ความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตา

ความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตา

ความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตา


          “ความรักกับความเมตตา” คำสองคำนี้ หากมีการนำธรรมะเข้ามาจับ จะพบว่ามีความต่างกันมาก


          โดย “ความรัก” นั้นเป็น "สมุทัย" หรือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ เปรียบเทียบให้เห็นตัวอย่าง เช่น การรักบุตรหลาน รักญาติมิตร รักเพื่อน หรือคู่รักประกอบด้วย "ฉันทราคะ" ที่เรารู้สึกกับใครบางคน แบบเฉพาะเจาะจง จากความเสน่หาเท่านั้น จิตที่เกิดความรัก จึงเป็นจิตที่ผูกพัน ห่วงใย อาลัย ยึดติด ทำให้จิตรู้สึกหนัก ไม่โปร่ง โดยเมื่อคนที่เรารัก ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราคิด เราคาดหวัง เช่น ไม่เชื่อฟังเรา ไม่เห็นด้วยกับความคิดเรา เลิกกับเรา ป่วยไข้ เสียชีวิต ก็จะนำมาซึ่งความเศร้าโศก เสียใจ ยิ่งรักมากผูกพันมาก ก็จะเศร้าโศก เสียใจมาก จนบางคนถึงขั้นยอมตายเพราะความรัก มีพุทธสุภาษิตที่ว่า “เปมโต ชายเต โสโก : ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก”, “เปมโต ชายเต ภยํ : ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก” และ “เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส : ความโศกไม่มีแก่ผู้พ้นแล้ว”, “นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ : จากความรัก ภัยจะมีมาแต่ที่ไหน” เป็นต้น

           ส่วน “ความเมตตา” นั้นเป็น "มรรค" หรือหนทางสู่ความดับทุกข์ อยู่ในพรมหมวิหาร ๔ ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นธรรมที่แผ่ออกไปในสัตว์โลกและมนุษย์ทั้งหลาย จากเล็กสุดที่มองไม่เห็น ไปจนสุดไกลโพ้นอย่างมีความสม่ำเสมอทั่วกัน ไม่มีประมาณ ไม่จำกัดขอบเขต ไม่ผูกพัน ไม่ห่วงใยหรืออาลัย ยึดติด ทำให้จิตที่มีความเมตตา จะมีความโปร่ง เบาใจ ไม่หนัก และความเมตตานี้เป็นคู่ต่อสู้ต่อ “ความพยาบาท” โดยตรง โดยผู้ที่มีเมตตาอย่างแท้จริง จะได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการด้วย ตามแบบที่แสดงไว้ใน เมตตานิสังสสูตร ว่า “สขํ สุปติ : หลับก็เป็นสุข” “สุขํ ปฏิพุชฺฌติ : ตื่นก็เป็นสุข” “น ปาปกํ สุปินํ ปสฺสติ : ย่อมไม่ฝัน เห็นลามก” “มนิสฺสานํ ปิโย โหติ : ย่อมเป็นที่ชอบใจของมนุษย์ทั้งหลาย” “อมนุสฺสานํ ปิโย โหติ : ย่อมเป็นที่ชอบใจของอมนุษย์ทั้งหลาย” “เทวตา รกฺขนฺติ : เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา” “นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ : ไฟหรือยาพิษหรือศัสตรา” “วา สตฺถํ วา กมต : ย่อมไม่ต้องผู้เจริญเมตตานั้น” “ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ : จิตของผู้เจริญเมตตาย่อมมั่นเป็นสมาธิเร็ว” “มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ : สีหน้าของผู้เจริญเมตตาย่อมผ่องใส”
“อสมฺมูโฬฺห กาลํ กโรติ : ย่อมไม่มีสติหลงตาย” “อุตฺตริ อปฺปฏิวิชฺณนฺโต : เมื่อยังไม่สำเร็จพระอรหันต์อันยิ่ง” “พฺรหฺมโลกุปฺโค โหติ : ย่อมไปเกิดในพรหมโลก” (ข้อมูลจาก www.sangtean.com)

           ทั้งนี้ ความเมตตานั้น หากมีการฝึกให้แข่งแกร่งมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ยิ่งขยายอาณาบริเวณแห่งความเมตตากว้างขวางออกไปจนถึงขนาดที่ว่า สามารถเมตตาได้กระทั่งตัวเอง ไปจนถึงขอบปากของจักรวาล หากเราฝึกใช้ชีวิตของเราอย่างมีสติ ฝึกแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา และฝึกการปล่อยวางการตัดสิน ตีความ กับเรื่องเหล่านั้นได้เราก็จะสามารถอยู่กับปัจจุบันที่ไม่ติดยึดกับตัวตนของเรา และ ณ นาทีนั้น เราก็จะสร้างความเป็นไปได้ของการเป็นความรักที่แผ่ขยายอาณาเขตออกไปสู่ความเมตตา จากตัวเราสู่คนในชีวิตของเรา สู่ชุมชนของเรา สู่ประเทศ สู่โลก และจักรวาลของเราได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด (ข้อมูลจาก ideaforumgroup)          มา “สุขใจเพราะเราเลือกดูแลกัน” ด้วยการรู้เท่าทัน “ความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตา” เมื่อไอให้นึกถึงเฟลมเม็กซ์ และเมื่อรู้สึกระคายเคืองในลำคอให้นึกถึง Flemomile สเปรย์สำหรับช่องปากและลำคอนะคะHome >>
เรื่องราวของพ่อ


Recent Post
คลายข้อสงสัย ผู้ป่วยซึมเศร้า ฆ่าคนได้ไหม

ประโยชน์และวิธีการล้างจมูก

ไอเรื้อรัง เรื่องน่ากลัวที่ไม่ควรปล่อยไว้

12 ประโยคให้กำลังใจ ห้ามพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

ล้างจมูก สูดไอน้ำร้อน หายใจโล่ง แก้หวัด

ลูกไอแห้ง ๆ ไอเสียงวี๊ดตอนกลางคืน แบบไหนอันตราย

ไอเรื้อรัง ระวังปอดพังตั้งแต่ยังไม่แก่

ทำไมคุณแม่ควรล้างจมูกให้ลูก

ไอเป็นเลือด เสี่ยงโรคร้ายแรง

ไอตอนกลางคืน เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

อาการไอ (Cough)

ล้างจมูก ช่วยลดภูมิแพ้ และไม่ป่วยง่าย

ภูมิแพ้อากาศ ความอ่อนไหวที่ไม่ใช่แค่หวัด

ระวัง เจ้ายุงร้าย อันตรายในหน้าฝน

5 เมนู แกงร้อน ต้อนรับฤดูฝน

โรคฮิตหน้าฝน หมั่นดูแลสุขภาพป้องกันได้

อินดอร์ แอคทีฟ เรียกเหงื่อช่วงหน้าฝน

ล้างจมูกช่วยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้ และอาการป่วยจากระบบทางเดินหายใจ


ทานอาหารรับหน้าฝน


อาหารต้านโรคช่วงหน้าฝน

หน้าฝนนี้ อย่าซื้อ “ยาปฏิชีวนะ” มากินเอง

เตือนหน้าฝน ระวังไข้เลือดออกระบาด

อันตรายในหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ โรคที่มากับหน้าฝน

เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน อากาศเปลี่ยน จะเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

ไวรัสอาร์เอสวี (RSV: Respiratory Syncytial Virus)...เชื้อร้ายหน้าฝน

โรคภัยที่มากับการเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝน

อากาศร้อน กระตุ้นให้เกิดความเครียด กรมสุขภาพจิตแนะรับมือลดอุณหภูมิใจ

ความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตา

ระวังบ้านชื้น มีรา ก่อปัญหาทางเดินหายใจ

อุณหภูมิร้อน-เย็นกับการดูแลสุขภาพ

เหตุใดคนสมัยนี้จึงเป็นภูมิแพ้กันเยอะ

โรคลมแดด วายร้ายหน้าร้อน

6 โรคหน้าร้อนประจำปี ควรระวังอย่างยิ่ง

ไลฟ์สไตล์แบบไหน ช่วยนอนหลับ

หยุด! วัยรุ่นไทย "ฆ่าตัวตาย" ทุกปัญหามีทางออก

เล่นน้ำสงกรานต์อย่างไร ไม่เป็นหวัด

นิสัยแบบไหนที่ทำร้ายความสัมพันธ์

การแก้ปัญหา PM 2.5 ของประเทศอื่น

7 เรื่องน่ารู้ รับมือไข้หวัดหน้าร้อน

โรคร้ายแรงที่อาจมากับฝุ่นพิษ« December 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Flemomile

SHARE YOUR STORY

www.hiruscar.com


HOMEABOUT USSHARE YOUR STORYNEWSCONTACT
 
  
view