มะลิน้อยร้อยรักจากใจลูก          ด้วยพันธ์ผูกรักลูกดั่งดวงใจ

          บุญคุณแม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่           แม่รักลูกห่วงลูกทุกนาที

              แม่ประดุจร่มโพธิ์ศรีของชีวิต        คือเข็มทิศชี้ทางสว่างให้ลูกดี

           ตั้งมั่นแน่ขอขมาแม่ในปีนี้              ขอแม่มีใจอภัยให้ลูกยาเอย