[close]
choosewithcareclub.com
go to facebook YouTube
HOME ABOUT US HEALTH CARE SHARE YOUR SYORY NEWS CONTACT

งานเปิดตัวโครงการ Choose With Care Club กับผลิตภัณฑ์เฟลมเม็กซ์

งานเปิดตัวโครงการ Choose With Care Club กับผลิตภัณฑ์เฟลมเม็กซ์

งานเปิดตัวโครงการ Choose With Care Club

กับผลิตภัณฑ์เฟลมเม็กซ์


          สุขใจเพราะเราเลือกดูแลกัน “Choose with Care Club”

          ความรักและความห่วงใย คือสายใยแห่งคุณค่าพื้นฐานของชีวิตที่จะเป็นพลังสรรค์สร้างสิ่งดีงาม โดยเริ่มต้นจากครอบครัว พ่อ-แม่ พี่น้อง เพื่อนๆ และคนรอบข้าง...สู่สังคมและโลกแห่งความสุขที่ยั่งยืน

          บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์เฟลมเม็กซ์ ตัวยาคาร์โบซีสเทอีน ยาละลายเสมหะ บรรเทาอาการไอ (อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา) ได้ตระหนักถึงการสร้างสรรค์ครอบครัวและสังคมความสุข จึงจัดทำ โครงการ ‘Choose With Care Club’ เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและแนวทางปฏิบัติโดยมุ่งเน้นคุณค่าสร้างสรรค์สังคมไทยที่เติมเต็มด้วยความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใย และความอบอุ่น จากครอบครัวสู่สังคมความสุข พร้อมเปิดตัวแทนครอบครัวแห่งความสุขที่อบอวลด้วยสายใยแห่งรัก...


เปิดตัวโครงการฯ
เปิดตัวโครงการฯ
ถ่ายภาพร่วมกัน ถ่ายภาพร่วมกัน
ถ่ายภาพร่วมกัน


          เริ่มจากครอบครัวแสนสุขที่แบ่งปันความรักความเอื้ออาทรสู่พี่ - น้อง และคนรอบข้าง ‘คุณอุ้ย-สุทัศนีย์ ซอโสตถิกุล’ และครอบครัวที่ค้นพบพลังมหัศจรรย์แห่งความสุข คุณตาล-พิมพ์ชนก (พลางกูร) สุภัทรพันธุ์


สองครอบครัวแสนสุข สุทัศนีย์กับน้องกาย และ พิมพ์ชนกกับน้องลูกพิมพ์
สองครอบครัวแสนสุข สุทัศนีย์กับน้องกาย และ พิมพ์ชนกกับน้องลูกพิมพ์
สองคุณแม่ “อุ้ย-สุทัศนีย์” – “ตาล-พิมพ์ชนก”
สองคุณแม่ “อุ้ย-สุทัศนีย์” – “ตาล-พิมพ์ชนก”

ปรวีท์ยา ไวศยะ ผจก.อาวุโสฯ
ปรวีท์ยา ไวศยะ ผจก.อาวุโสฯ


          “สุขใจเพราะเราเลือกดูแลกัน คือที่มาของโครงการ ‘Choose With Care Club’ ” ปรวีท์ยา ไวศยะ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บอกเล่าถึงที่มาของโครงการ พร้อมกล่าวว่า เมื่อความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใย และความอบอุ่น เป็นความปรารถนาของทุกคน สิ่งดี ๆ เหล่านี้ย่อมเกิดและเริ่มขึ้นได้ทุกขณะ แต่อยู่ที่ว่าเราจะรักษาและทะนุถนอมสิ่งนั้น ๆ ไว้ให้ยาวนานและยั่งยืนได้อย่างไร เราจึงอยากเห็นสังคมไทยให้ความสำคัญกับการให้ ด้วยการแบ่งปันความรักและความอบอุ่นซึ่งกันและกัน

          “โครงการ Choose With Care Club ได้ริเริ่มขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมเรื่องราวและกิจกรรมที่สะท้อนคุณค่าด้านสังคมในมุมของ ‘ความรัก ความเข้าใจ ความห่วงใย และความอบอุ่น’ ของครอบครัวและสังคมไทย โครงการได้เปิดรับสำหรับผู้สนใจทั่วไปเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกฟรีของคลับ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะเสริมสร้างสุขให้กับครอบครัว เพื่อน และสังคมในรูปแบบที่สร้างสรรค์ ...และเราได้เลือกใช้สื่อหลักออนไลน์ (Online Marketing) สำหรับการรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องบนเว็บไซต์ (Website) และเฟซบุ๊คแฟนเพจ (Facebook Fan Page) ในชื่อว่า ‘Choose With Care Club’ เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และเกร็ดความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบและมุมมองที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังรวมไปถึงกิจกรรมสร้างพลังของการมีส่วนร่วมในสังคม ด้วยการแชร์เรื่องราวจากสมาชิกคลับหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเขียนเล่าเรืองราวต่าง ๆ พร้อมประสบการณ์ดี ๆ มายังบล็อกเกอร์ ในชื่อว่า ‘Choose With Care Blogger’ ซึ่งจะอยู่บนหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการ นับได้ว่าเป็นการสร้างและจุดประกายความคิด และการลงมือทำที่สามารถเริ่มได้จากครอบครัวเล็กๆ สู่สังคมในวงกว้างต่อไป”

ปรวีท์ยา ไวศยะ ผจก.อาวุโสฯ ศรีศักดิ์ คงเมือง ผจก.ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ธันยพร แสงสาคร, ศรีศักดิ์ คงเมือง, โชติรส อาจณรงค์

ปรวีท์ยา ไวศยะ

ผจก.อาวุโสฯ

ศรีศักดิ์ คงเมือง

ผจก.ฝ่ายการตลาด

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ธันยพร แสงสาคร, ศรีศักดิ์ คงเมือง, โชติรส อาจณรงค์อบอุ่น
อบอุ่น


          คุณอุ้ย - คุณแม่ลูกสองของน้องกาย - สุทธินาถ ซอโสตถิกุล วัย 2 ขวบ และลูกสาว น้องกายา ซอโสตถิกุล อายุ 5 เดือน บอกเล่าเรื่องราวเปี่ยมสุขด้วยความรักว่า “เราเป็นคุณแม่มือใหม่ อะไรที่ว่าดีต่อลูกจะทำทุกอย่าง ตอนท้องให้ลูกฟังเพลงโมสาร์ท และบำรุงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทั้งเนื้อ ปลา ผัก ตับ น้ำมันตับปลาที่มี DHA และแคลเซียม ลูกคนแรกผู้ชายคลอดมาตัวใหญ่ แข็งแรง หนัก 3,500 กรัม คนที่สองผู้หญิง ท้องเล็ก แพ้ถึง 5 เดือน หนัก 3,000 กรัม

กายา ซอโสตถิกุล กับพี่ชาย กาย - สุทธินาถ

กายา ซอโสตถิกุล กับพี่ชาย

กาย-สุทธินาถ

          ...ตอนท้องสองถึงจะแพ้ก็ต้องอดทน เพราะลูกชายจะขึ้นมานั่งบนอก ก็จะไม่ดุไม่ว่า ต้องอดทน แล้วคอยระวัง และปฏิบัติกับเขาตามปกติ แม้ว่าเราจะเหนื่อย ก็ต้องให้ความรักความอบอุ่นกับเขา แล้วผลลัพธ์ที่ได้คือ พอมีน้องเขารักน้องมาก จับน้องเบา ๆ มาหอมมากอดมาเล่นกับน้อง และเข็นรถให้น้องนั่ง เขามีความสุขที่ได้ทำให้น้อง แล้วมีอยู่วันนึงคุณป้าให้ขนมน้องกาย แล้วบอกแบ่งให้น้องด้วยนะ เขาบอกไม่แบ่ง ก็ถามว่าทำไม่แบ่งให้น้องล่ะ เขาตอบว่าก็น้องยังไม่มีฟัน กินไม่ได้ เขาห่วงน้อง

          ...รู้สึกดีใจ ที่เขาไม่มีอิจฉาน้องเลย แต่เราจะปลูกฝังให้เขามีความรักในตัวเองและไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว แล้วรักและทำดีกับคนรอบข้าง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และที่สำคัญต้องฝึกให้เขามีศีลธรรม และมีจุดยืนของตนเองเพื่อจะประคองชีวิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีครอบครัวที่สมบูรณ์ในอนาคต”

น้องกายเล่นสนุกกับคุณแม่ น้องกายเล่นสนุกกับคุณแม่
น้องกายเล่นสนุกกับคุณแม่
ดูแลใกล้ชิด สุทัศนีย์ – สุทธินาถ ซอโสตถิกุล
ดูแลใกล้ชิด สุทัศนีย์ – สุทธินาถ ซอโสตถิกุล

คือความสุขคะ
คือความสุขคะ

          สำหรับ คุณตาล-พิมพ์ชนก (พลางกูร) สุภัทรพันธุ์ เจ้าของธุรกิจชา ‘No.57’ และ ‘ตำทองหล่อ’ คุณแม่ลูกสองของหนุ่มน้อยรูปหล่อ น้องเมกกะ - ดลสุข สุภัทรพันธุ์ วัย 3 ขวบครึ่ง และน้องลูกพิมพ์ - คล้ายพิมพ์ สุภัทรพันธุ์ สาวน้อยอารมณ์ดี วัย 2 ขวบ

          “เมื่อมีลูก ชีวิตเปลี่ยนไป ชีวิตง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่ซับซ้อนและไขว่คว้า แต่วันนี้ชีวิตง่ายขึ้น มีแต่ความสุขและอบอุ่นมาก แม้บางวันเหนื่อย พอมาเจอหน้าเขาหายเลย ยิ่งเห็นเขายิ้ม หัวเราะ โอ้โห...มีความสุขมาก เพราะลูกเป็นเหมือนน้ำทิพย์ที่ชะโลมใจเรา มหัศจรรย์จริง ๆ คะ ทุกวันนี้เรามีแรงมีพลัง จะทำอะไรเพื่อลูก และก็อยากจะเชียร์ให้ทุกคนมีลูก แล้วจะพบว่ามหัศจรรย์จริง ๆ นะคะ ทุกวันนี้แฮปปี้มากค่ะ

สายใยแห่งรัก
สายใยแห่งรัก

          ...เป็นคนชอบทำอาหาร เลยจะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของลูก ทำอาหารให้ลูกกินเพื่อให้เขามีร่างกายแข็งแรง แล้วจะส่งผลถึงจิตใจที่เบิกบาน สดใส แล้วเขาจะอยู่กับคนรอบข้างอย่างมีความสุข และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับคนอื่น ๆ สำหรับเรื่องนิสัย ถ้าสิ่งไหนไม่ดี ต้องสอนต้องค่อย ๆ ปรับไป เพราะตอนนี้เขายังเล็กอยู่ และหากเราอยากให้ลูกเป็นอย่างไร พ่อแม่ก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นด้วย สอนอย่างมีเหตุผลและต้องชัดเจนด้วย เพราะมีอยู่วันนึง เขาอยากเล่นไอแพ็ด เล่นเกมส์ ก็บอกว่าให้ลูกโตก่อนนะ 8 ขวบก่อนแล้วจะให้เล่น วันดีคืนดีเขาขึ้นไปยืนบนที่สูง เขาบอกว่าแม่ดูสิ เขาตัวสูงแล้วนะ ต้องให้เขาเล่นเกมส์ได้แล้ว” คุณแม่หัวเราะ บอกเล่าด้วยแววตาเปรมปรีดิ์อย่างสุขใจ

ดลสุข – พิมพ์ชนก (พลางกูร) สุภัทรพันธุ์ ลูกพิมพ์ กับ เมกะ
ดลสุข – พิมพ์ชนก (พลางกูร) สุภัทรพันธุ์
คล้ายพิมพ์ สุภัทรพันธุ์
คล้ายพิมพ์ สุภัทรพันธุ์ ลูกพิมพ์ กับ เมกะ
รักกัน ห่วงใย
รักกัน ห่วงใย
รักน้อง
รักน้อง

          ด้วยสายใยพลังแห่งรักจากโครงการ Choose With Care Club จะเป็นการจุดประกายทั้งความคิดและการลงมือทำให้กับผู้อื่นต่อ ๆ ไปในสังคมไทย เพราะเฟลมเม็กซ์เชื่อว่า ‘การเริ่มต้นที่ดีของความสุขนั้น เริ่มได้จากครอบครัวที่อบอุ่น สู่วัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ๆ และสังคมคุณภาพที่ดีทั้งใจและกาย’ ขอใช้คำว่า เพราะเฟลมเม็กซ์เชื่อว่า ได้มั้ย เพราะคำว่า เรา ในประโยคนี้ใช้ไม่ได้ เพราะไม่มีผู้พูดรองรับ เนื่องจากเป็นการอธิบาย - ประโยคบอกเล่า เพื่อให้ทราบและโปรดติดตามเรื่องราวดี ๆ จากฮีโร่ตัวแทนความดีของสังคมในรูปแบบต่าง ๆ มาร่วมสร้างสรรค์ความดีงามสู่สังคมและโลกแห่งความสุขที่ยั่งยืนในเร็ว ๆ นี้

สุขใจเพราะเราเลือกดูแลกัน มาร่วมสร้างสรรค์สังคมความสุข รักและห่วงใย
สุขใจเพราะเราเลือกดูแลกัน มาร่วมสร้างสรรค์สังคมความสุข รักและห่วงใย


Home >>

เรื่องราวของพ่อ


Recent Post
ไอตอนกลางคืน เกิดจากอะไร รักษาอย่างไร

อาการไอ (Cough)

ล้างจมูก ช่วยลดภูมิแพ้ และไม่ป่วยง่าย

ภูมิแพ้อากาศ ความอ่อนไหวที่ไม่ใช่แค่หวัด

ระวัง เจ้ายุงร้าย อันตรายในหน้าฝน

5 เมนู แกงร้อน ต้อนรับฤดูฝน

โรคฮิตหน้าฝน หมั่นดูแลสุขภาพป้องกันได้

อินดอร์ แอคทีฟ เรียกเหงื่อช่วงหน้าฝน

ล้างจมูกช่วยลดโอกาสเกิดภูมิแพ้ และอาการป่วยจากระบบทางเดินหายใจ


ทานอาหารรับหน้าฝน


อาหารต้านโรคช่วงหน้าฝน

หน้าฝนนี้ อย่าซื้อ “ยาปฏิชีวนะ” มากินเอง

เตือนหน้าฝน ระวังไข้เลือดออกระบาด

อันตรายในหน้าฝน

ไข้หวัดใหญ่ โรคที่มากับหน้าฝน

เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน อากาศเปลี่ยน จะเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้าง

ไวรัสอาร์เอสวี (RSV: Respiratory Syncytial Virus)...เชื้อร้ายหน้าฝน

โรคภัยที่มากับการเปลี่ยนเข้าสู่หน้าฝน

อากาศร้อน กระตุ้นให้เกิดความเครียด กรมสุขภาพจิตแนะรับมือลดอุณหภูมิใจ

ความแตกต่างระหว่างความรักกับความเมตตา

ระวังบ้านชื้น มีรา ก่อปัญหาทางเดินหายใจ

อุณหภูมิร้อน-เย็นกับการดูแลสุขภาพ

เหตุใดคนสมัยนี้จึงเป็นภูมิแพ้กันเยอะ

โรคลมแดด วายร้ายหน้าร้อน

6 โรคหน้าร้อนประจำปี ควรระวังอย่างยิ่ง

ไลฟ์สไตล์แบบไหน ช่วยนอนหลับ

หยุด! วัยรุ่นไทย "ฆ่าตัวตาย" ทุกปัญหามีทางออก

เล่นน้ำสงกรานต์อย่างไร ไม่เป็นหวัด

นิสัยแบบไหนที่ทำร้ายความสัมพันธ์

การแก้ปัญหา PM 2.5 ของประเทศอื่น

7 เรื่องน่ารู้ รับมือไข้หวัดหน้าร้อน

โรคร้ายแรงที่อาจมากับฝุ่นพิษ

ไอกลางคืน จนนอนไม่หลับ ทำไงดี

“ทูลกระหม่อมหญิง” กับบทบาทความเป็นแม่ สู่งานเพื่อเด็ก และเยาวชน

ฝุ่นละออง PM 2.5 รับมืออย่างไร...ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

เลือกกินอย่างไร ในวันที่ค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

Good Life Good Talk : ปรับสมดุลชีวิต ตามสไตล์ คุณทราย - เจริญปุระ

ฝุ่นเยอะต้องระวัง...โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในเด็ก

เป็นหวัดหรือภูมิแพ้...กันแน่ ?

ไอเป็นเลือด จามเป็นเลือด พิษจาก PM 2.5 ที่ต้องระวังให้หนัก

ประมวลภาพประวัติศาสตร์ฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่คร่าชีวิตมาแล้วนับหมื่น!!

7 วิธีรับมือฝุ่นพิษ PM 2.5 ฉบับชาวกรุง« September 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Flemomile

SHARE YOUR STORY

www.hiruscar.com


HOMEABOUT USSHARE YOUR STORYNEWSCONTACT
 
  
view